Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Regionalne w Kozienicach
-
Szukaj w tym dziale:

Organizatorem Muzeum jest Rada Miejska w Kozienicach.

Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Urząd Miejski w Kozienicach i posiada osobowość prawną.

Przy Muzeum działa Społeczna Rada Programowa, powołana na okres kadencji 2014-2017, w skład której wchodzą:

1. Małgorzata Bebelska,

2. Małgorzata Orlewicz,

3. Lucyna Domańska-Stankiewicz,

4. Witold Bujakowski,

5. Kazimierz Jaroszek,

6. Sławomir Ignaczak,

7. Piotr Świda.

 

 

 Kadencja 2009-2013r.:

1. Malec Lucyna

2. Orlewicz Małgorzata

3. Domańska Lucyna

4. Bujakowski Witold

5. Jaroszek Kazimierz

6. Kurowski Mieczysław

7. Świda Piotr